Fenomen blogów internetowych polega nie tylko (a nawet nie przede wszystkim) na szerszym otwarciu kanałów przepływu informacji. Prawdziwe blogowisko jest przede wszystkim miejscem prowadzenia dialogu. Komentarze i aktywny udziały twórców w dyskusjach pozwalają na poddanie publikowanych treści krytyce i skłaniają do zwiększania jakości publikowanych treści. Czasem w środowisku blogerskim rodzą się wspólnoty celów, realizowanych także poza internetem. Przejdź na stronę blogów >>