W mediach funkcjonuje całkowicie wykoślawiony obraz gospodarki, widzianej z perspektywy systemu finansowego i giełdy. Tymczasem gospodarka to przede wszystkim zorganizowany sposób realizacji swych potrzeb przez społeczeństwo. To jest jedyny rozsądny sposób rozumienia konstytucyjnych norm dotyczących społecznej gospodarki rynkowej. Monitor gospodarczy, redagowany na stronach monitor.argumenty.net nie jest zwyczajnym przeglądem informacji gospodarczych. Jest on redagowany z uwzględnieniem społecznej roli gospodarki. Dlatego zwraca się w nim uwagę bardziej na rolę technologii, wpływ biznesu na społeczeństwo itp...