Od redakcji

Słowo wstępne

PRACE DEDYKOWANE PROF. JERZEMU PERZANOWSKIEMU

Dariusz Dąbek

Irracjonalizm logiczny

Stanisław Hanuszewicz

Logica est omnia et nihil

Adam Olech

W sprawie poznania określonego co do treści

Izabela Stępkowska

Czy JOLA może być lekarstwem?

Grzegorz Trela

Ontologika

POLEMIKI

Jarek Dąbrowski

Światopogląd miłosiernie naukawy

ROZMAITOŚCI

Małgorzata Dziura

Człowiek w przestrzeni (ir)realnej

Wanda Kamińska

Recepcja postmodernizmu. Esej dla zainteresowanych

Paula 'Evolva' Sadowska

Drabina

Grzegorz Trela

Odpowiedzi na pytania nie zadane

Izabela Trzcińska

Nowa Gnoza

Jerzy Wawro

Rozważania o wirtualności rzeczywistości