Od redakcji

Słowo wstępne

ŻYCIE PUBLICZNE

 

Grzegorz Trela, Jerzy Wawro

Z batem na debatę

 

28 pytań do Pana Balcerowicza

Agata Sagan

Intrygałki

ELITY

Ryszard Gaj

Jose Ortega y Gasset wobec bezradności filozofów

Grzegorz Trela

Za zu zi zu zi zaj

Jerzy Wawro

Polska - kraj bez elit?

Jerzy Wawro

Kauzyperdzi

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II

Grzegorz Trela

Zaprawdę 0lśnienie, 0ślepienie

Jerzy Wawro

Jan Paweł II - mędrzec i filozof

Maciej Woźniczka

Możliwości rozwinięcia znaczeń filozoficzno-religijnej refleksji Jana Pawła II

ROZMAITOŚCI

Łukasz Mańczak

Krótki szkic o przeklinaniu

Agnieszka Puszkow, Robert Piechowicz

Kłamstwo - uwagi o uwagach Tomasza z Akwinu

Wiesław Ślósarz

Erotyzm nad Wisłą