Polskie media obiegła informacja o tym, że „plan ataku na Ukrainę został zaaprobowany przez Putina jeszcze przed obaleniem Janukowycza”. W różnych mediach pojawia się informacja o tym, że plan ten został sporządzony przez administrację Putina, a nawet -że „zapewne” został przez niego zatwierdzony.

Jeśli ktoś sięgnie do oryginalnego tekstu dostępnego na portalu www.novayagazeta.ru, może się bardzo zdziwić. Okazuje się bowiem, że tekst dotyczy analitycznej notatki opisującej sytuację na Ukrainie w chwili, gdy los Janukowycza wydawał się przesądzony. Liczba zabitych w trakcie zamieszek w Kijowie zdaniem autorów notatki powoduje niemożność zawarcia porozumienia z Janukowyczem (który jest oceniany bardzo negatywnie) i nieuchronność wojny domowej.

Notatka zawiera rekomendacje pożądanych działań Rosji w tej sytuacji. Nie ma żadnej informacji na temat tego, by ta notatka wyrażała stanowisko władz. Jako prawdopodobnego autora wskazano Konstatntina Małofiejewa, który jednak zaprzeczył temu i zapowiedział skierowanie sprawy do sądu.

Co jeszcze można znaleźć w tej notatce?

1. Opis sytuacji na Ukrainie jest mniej więcej zgodny z tym, jak przedstawiają go rosyjskie media obecnie. Nie jest więc prawdą, że medialny przekaz to czysta propaganda. Ukraina została opisana jako państwo kontrolowane przez oligarchów, a opozycja („Majdan”) jako ruch społeczny będący pod wpływem „watażków” oraz wywiadów polskiego i brytyjskiego.Protesty w ocenie autora notatki są częścią geopolitycznej intrygi Wspólnoty Europejskiej, skierowanej przeciwko integralności terytorialnej Ukrainy. Przewiduje się, że przedterminowe wybory parlamentarne i prezydenckie mogą być powodem do wojny domowej, oraz pogłębiania się podziału "wschód-zachód", co przyspieszy rozpad Ukrainy

2. Rosja ma w tej sytuacji obowiązek podjąć działania polityczne, nie ograniczając się do władz centralnych. Nie ma jednak mowy o jakiejkolwiek interwencji wojskowej! Autor notatki proponuje wykorzystanie struktur euroregionów dla integracji wschodniej Ukrainy z Rosją. Proponuje też promocję współpracy transgranicznej z regionami Ukrainy, w których dominują pro-rosyjskie sympatie. W następnym kroku przewiduje się uzyskanie suwerenności przez wschodnie regiony oraz referendum za przyłączeniem do Rosji. Podkreśla się przy tym konieczność działania w zgodzie z prawem UE i w sposób jak najbardziej transparentny.

3. Notatka ma bardzo pragmatyczny charakter. Redaktorzy zarzucają wręcz jego autorowi cynizm: mowa jest wyłącznie o zagrożeniach dla interesów Rosji i możliwości przeciwdziałania im. Zwraca się uwagę na niebezpieczeństwo utraty ukraińskiego rynku energii, oraz nawet pośredniej kontroli nad ukraińskim systemem transportu gazu. Zagroziłoby to pozycji "Gazprom" w Europie Środkowej i Południowej, powodując ogromne szkody dla gospodarki Rosji.

4. Rozpad państwa ukraińskiego uznaje się za bardzo prawdopodobny. Rosja powinna zadbać w tej sytuacji o kontrolę nad ukraińskim systememprzesyłu gazu. Znaczące zmiany sytuacji geopolitycznej w Europie Środkowej i Wschodniej powinny zaś pozwolić wrócić Rosji do pełnienia wiodącej roli w regionie.

5. Osłona PR-owska tych działań w pierwszym etapie ma się koncentrować na obronie integralności Ukrainy. Powinna także z wyprzedzeniem uzasadniać politycznie i moralnie integracyjnych działań Rosji i prorosyjskich elit politycznych na południu i wschodzie Ukrainy.

Ta strategia powinna opierać się na trzech hasłach:

  • "federalizacji" (lub konfederacji)
  • niezależnych od Kijowa unii celnych, które zapewnią warunki funkcjonowania i rozwoju przemysłu;
  • integracja z Rosją, jako gwarancja zrównoważonego rozwoju gospodarczego społecznego.