Rosyjscy eksperci:

Nastąpi dość gwałtowny wzrost taryf usług komunalnych, gazu i prądu. Z drugiej strony, należy się przyznać, że ta sytuacja, jaka istniała na Ukrainie w ciągu kilku ostatnich lat, gdy tych taryf w ogóle nie podnoszono, nie mogła trwać w nieskończoność. Pewne radykalne kroki były konieczne. MFW w zasadzie wysuwa dwa zasadnicze wymogi. Jeden z nich polega właśnie na wyeliminowaniu tak szeroko zakrojonych subsydiów cen nośników energii. Drugie żądanie dotyczy większej przejrzystości procesu budżetowego.

 

Reformy, proponowane obecnie przez ukraińskich ministrów, wywrą negatywny wpływ na sektor socjalny, gdyż w ten bądź inny sposób podważają one sytuację nie najbardziej zamożnych ludzi, w tym także ludzi, uzależnionych od dotacji państwowych, czy też emerytów. Biorąc pod uwagę ten fakt, że te posunięcia mają charakter dość drastyczny, a liczba ludzi uzależnionych od finansowania budżetowego jest na Ukrainie nader wielka, można zapowiadać spadek stopy życiowej ludności.

 

Najbardziej aktualnym lekiem dla gospodarki ukraińskiej jest bankructwo, gdyż pozwoli to na uczynienie obligacji ukraińskich dość atrakcyjnymi dla inwestycji. Drugim lekiem jest właśnie kredyt MFW. Jednak będzie on aktualny dopiero po bankructwie. W innym przypadku Ukraina pozostanie na zawsze zadłużona wobec MFW, w czym nie ma dla niej nic dobrego.

 

Niemieccy eksperci

MFW żąda od Ukrainy nie tylko zwalczania korupcji. Ukraiński Bank Centralny ma przestać wspierać kurs narodowej waluty. Sprzężenie USD/UAH (hrywna ukraińska) doprowadziło również do tego, że rezerwy w obcych walutach stopniały od 2010 roku o prawie połowę.

 

Na samej górze listy żądań MFW znajdują się cięcia świadczeń socjalnych celem ustabilizowania budżetu państwa a przede wszystkim likwidacja subwencjonowania gazu. Rząd Ukrainy już się tym zajął. W maju ceny gazu dla odbiorców prywatnych mają wzrosnąć o 50 procent, dla firm o 40 procent. Jednak wygląda na to, że ta decyzja spali na panewce. Rosyjski koncern gazowy Gazprom zlikwidował wszystkie rabaty na cenę gazu dla Ukrainy. Zatem ukraiński dostawca energii Naftogaz musi już od kwietnia płacić o 44 procent więcej za import gazu. Według Gazpromu ma to być kara za to, że Ukraina nie uregulowała długu z koncernem w wysokości ok. 2,2 mld dolarów. Import gazu ma też podrożeć, dlatego że dotychczasowa regulacja dotycząca systemu rabatowania, uwzględnia również prawo stacjonowania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na Krymie. Ponieważ Rosja wcieliła Krym do Federacji Rosyjskiej, Moskwa uważa, że rabat tym samym odpadł.

 

Mieszkańcy Ukrainy będą musieli się nastawić nie tylko na wyższe ceny gazu. Rosja mogłaby podrożyć również inne towary importowane przez Ukrainę.

 

Ekspert brytyjskiej Partii Zielonych:

 Polityka MFW prowadzi do dalszego spadku wartości waluty, innymi słowy, będzie oznaczać jeszcze większą inflację, która uderzy przede wszystkim w gospodarstwa domowe.

Gospodarka Ukrainy skurczy się w wyniku działania pakietu MFW , ponieważ środki MFW wymagają istotnych zmian w polityce pieniężnej i fiskalnej na Ukrainie, które w ujęciu netto spowalniają, a nie stymulują ukraińską gospodarkę.

Cięcia wydatków z pewnością obejmą redukcję stanowisk rządowych i obniżki płac dla pozostałych pracowników rządowych.

Niektóre szacunki mówią, że konieczne będą cięcia emerytur o 50 % do roku 2016 .

 

 

Polscy eksperci:

Żart :-)

 

Dodatek: aktualne wskaźniki ekonomiczne:

http://pl.tradingeconomics.com/ukraine/indicators