{jcomments off}Nauka pełni w naszych czasach rolę szczególną. Nie chodzi tylko o wpływ na nasze życie poprzez  materializację w formie zaawansowanych technologicznie produktów. Nauka kształtuje także w znacznym stopniu nasz światopogląd i wytycza kierunki rozwoju. Akceptacji takiego stanu rzeczy musi towarzyszyć refleksja nad podstawami nauki: jej rolą, ograniczeniami i metodologią. Inaczej grozi nam ideologizacja, brak zrozumienia a może nawet bunt społeczeństwa.
Podstawą rozwoju nauki jest spór w warunkach intelektualnej uczciwości. Biorąc to pod uwagę, należy uznać, że postawa naukowa nie jest determinowana formalną przynależnością do społeczności naukowców. Jest to postawa otwartości, krytycyzmu i intelektualnej uczciwości.
Projekt „Argumenty” jest z tego punktu widzenia czymś naprawdę wyjątkowym i unikalnym.

 

Przyjęcie określenia „popularno-naukowe” nie oznacza, że chcemy się zajmować popularyzacją osiągnięć nauki. Chcemy, by było to miejsce sporu na racjonalne argumenty, wolne od zacietrzewienia i uprzedzeń. Chodzi więc raczej o popularyzowanie naukowej rzetelności niż naukowych osiągnięć. Choć mamy nadzieję, że na naszych łamach pojawią się także oryginalne publikacje naukowe o wysokiej wartości merytorycznej. Wiele obecnie mówi się o otwarciu nauki – zwłaszcza na współpracę z biznesem. Ten proces nie będzie efektywny, jeśli będzie jednostronnym przepływem informacji. Taką rolę pełnią obecnie publikacje opuszczające uniwersyteckie mury. Nasze czasopismo będzie miejscem dialogu. Nie chodzi przy tym tylko o to, by sobie podyskutować. Ten dialog ma być sposobem poszukiwania
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Chcemy skupiać się na rzeczach ważnych i poszukiwać rozwiązania najtrudniejszych problemów – głównie gospodarczych i społecznych.

 

Zakres tematyczny

Zarysowana powyżej misja pisma determinuje w znacznym stopniu jego zakres tematyczny. Chcemy poruszać przede wszystkim tematy, które mają dużą wagę dla rozwoju społeczeństwa. Stąd preferencje dla tematyki związanej z naukami społecznymi oraz nowymi technologiami.

Sprawy organizacyjne

Chcemy, aby właścicielami pisma byli jego autorzy. Przygotowywane są mechanizmy rozliczeń, które umożliwią dynamiczne ustalanie wielkości udziałów w zależności od aktywności autorów i wartości ich dzieł. Więcej szczegółów zostanie opublikowanych wkrótce.


Zapraszamy do współpracy.