Nauka kształtuje nasz światopogląd i wytycza kierunki rozwoju. Akceptacji takiego stanu rzeczy musi towarzyszyć refleksja nad podstawami nauki: jej rolą, ograniczeniami i metodologią. Z tego punktu widzenia postawa naukowa nie jest determinowana formalną przynależnością do społeczności naukowców. Jest to postawa otwartości, krytycyzmu i intelektualnej uczciwości. Porta largumenty.net to miejsce sporu na racjonalne argumenty, wolne od zacietrzewienia i uprzedzeń. Planowane w ramach projektu czasopisma mają przede wszystkim popularyzować postawę naukowej rzetelności.