Zapraszamy do zapoznania się z kursem e-learningowym poświęconym społecznej gospodarce rynkowej. Zapraszamy do pierwszej części kursu.

Ze wstępu:

Obecny kryzys został okrzyknięty „kryzysem systemowym”. Ale co to konkretnie znaczy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest zrozumienie istoty tego systemu oraz skonfrontowanie go z możliwymi alternatywami. Tymczasem z różnych materiałów edukacyjnych możemy się dowiedzieć jak ten system działa, ale nie znajdziemy tam odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak? (Gdyby Hitler wygrał wojnę, to zapewne równie oczywiste dla edukatorów byłaby wyższość rasy germańskiej).

Krytyczna analiza jest niezbędna, aby ustalić, w czym leży zasadniczy problem. Bez tego może dojść do skrajności: wzburzone społeczeństwa dokonają całkowitej destrukcji (rewolucji), która może mieć trudne do przewidzenia skutki. Miliony ludzi na całym świecie żyje i pracuje, nie odczuwając w znaczącym stopniu zniewolenia przez system. Nie jest on więc z gruntu zły, tylko wymaga poprawy. Powinniśmy precyzyjnie ustalić w jakich aspektach.

 

Kolejne części będą się pojawiać w odstępach 7-14 dni.